Теорія і методика спортивної підготовки : методичні вказівки

Ескіз

Дата

2023

Автори

Озерова, Ольга Анатоліївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Теорія і методика спортивної підготовки». Надані теми та короткий зміст лекційних та практичних занять, теми для самостійної роботи, вимоги до поточного, модульного і підсумкового контролю, спеціальна література, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр денної та заочної форм навчання.

Опис

В авторській редакції

Ключові слова

спортивна підготовка, теорія, спортивна підготовка, методика, кафедра фізичного виховання і спорту

Бібліографічний опис

Теорія і методика спортивної підготовки : метод. вказів. : для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач : О. А. Озерова. - Київ : КНУБА, 2023. - 30 с. - Бібліогр.: с. 29 - 30.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced