Основи нанотехнологій функціональних та конструкційних матеріалів: завдання до виконання практичних робіт та завдання для самостійної роботи

Ескіз

Дата

2024

Автори

Присяжна, Олена Володимирівна
Чорновол, Вікторія Олександрівна
Маценко, Олександра В’ячеславівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять завдання, теоретичні запитання, теми пропонованих доповідей за кожною темою курсу нанотехнологій, виконання яких враховується під час планування, організації, стимулюванні, обліку та контролі самостійної роботи студентів. Призначені для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Опис

Ключові слова

кафедра хімії, наноматеріали, нанооб’єкти, нанотехнології

Бібліографічний опис

Основи нанотехнологій функціональних та конструкційних матеріалів : завдання до виконання практичних робіт та завдання для самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : О. В. Присяжна, В. О. Чорновол, О. В. Маценко. – Київ : КНУБА, 2024. – 52 с. : іл. - Бібліогр. : с. 46-51.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced