Класифікація об'єктів, що будуються засобами нейронних мереж

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Смілка, Владислав Анатолійович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В місті Києві розроблена система обліку об'єктів будівництва. Зазначена система передбачає ведення містобудівного кадастру і містобудівного моніторингу, в її складі розроблена схема виявлення, реагування та запобігання незаконної забудови, самозахоплення земельних ділянок та притягнення до відповідальності винних осіб. В конструкції зазначеної інформаційної системи діє «ручний спосіб» класифікації об'єктів будівництва за статусом законності будівництва на основі аналізу вхідної інформації. Постає необхідність розробки нового або вдосконалення наявного механізму класифікації інформації про об'єкти будівництва, які планується спорудити. Подібна класифікація має передусім бути максимально прагматичною з врахуванням особливостей кожного виду, функції об’єкта та етапу його будівництва. В статті пропонується здійснювати класифікацію об'єктів будівництва на основі штучної нейронної мережі. Відповідно до порядку побудови нейронної мережі для цілей класифікації в статті проаналізовано кожний етап, а саме: постановка задачі; нормалізація вагових коефіцієнтів; визначення функції активації нейрону; підготовка навчальної вибірки; навчання нейронної мережі; застосування нейронної мережі. Зазначена процедура виключає суб’єктивний компонент класифікації об'єктів будівництва.
Опис
Ключові слова
нейронна мережа, класифікація, об’єкт будівництва, критерій, ваговий коефіцієнт, містобудівний моніторинг, кафедра теорії архітектури
Бібліографічний опис
Смілка В. А. Класифікація об'єктів, що будуються засобами нейронних мереж / В. А. Смілка // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 30. – С. 193 - 199. - Бібліогр. : 17 назв.
Зібрання