Політико-правові засади регіональної політики України в умоваї об'єднання територіальних громад

Анотація
Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади на засадах децентралізації, концептуальні засади якої були схвалені у 2014 р., а практична реалізація розпочалась у 2015 р. виявилася однією з найрезультатніших та найпомітніших серед проголошених стратегічних реформ.
Опис
Ключові слова
регіональна політика, об'єднана територіальна громада
Бібліографічний опис
Медвідь Ф. М. Політико-правові засади регіональної політики України в умоваї об'єднання територіальних громад / Ф. М. Медвідь, Т. О. Курчина, А. І. Твердохліб // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2017. - Вип. ІІI, ч. 1 : Третя міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 - 23 листопада 2017 р. - С. 232-237. - Бібліогр. : 5 назв.