Результати геодезичних спостережень за осіданнями споруд ДП " Криворізька теплоцентраль"

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Куліковська, О. Є.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто особливості деформаційних процесів котлотурбінного цеху,однієї із споруд технологічного комплексу ДП «Криворізька теплоцентраль», та обґрунтовано потребу в систематичному геодезичному моніторингу стану об’єкта. Дослідження виконано шляхом огляду літературних джерел, лабораторних дослідів, натурних вимірювань, обробки й аналізу їх результатів.Для проведення досліджень закладено спостережну станцію.Визначено можливі причини виникнення вертикальних деформацій інженерних споруд котлотурбінного цеху. Виконано розрахунок точності геодезичних спостережень та наведено методику досліджень.У результаті реалізації трьох циклів спостережень визначено відмітки осадових марок і глибинних реперів. Аналіз спостережень дав змогу виявити характер деформування й осідань котлотурбінного цеху. Отримані дані рекомендується використовувати для складання графіків планово-запобіжних ремонтів досліджуваної споруди.
Опис
Ключові слова
деформації, осідання, інженерні споруди, глибинні репери, осадові марки, нівелювання геометричне, інженерно-геологічні умови, роботи гірничі, висотна геодезична мережа, деформации, оседания, инженерные сооружения, глубинные реперы, осадочные марки, геометрическое нивелирование, инженерно-геологические условия, горные работы, высотная геодезическая сеть
Бібліографічний опис
Куліковська, О. Є. Результати геодезичних спостережень за осіданнями споруд ДП " Криворізька теплоцентраль" / О. Є. Куліковська // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. С. Войтенко. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 61. - С. 26-35. - Бібліогр. : 18 назв.
Зібрання