Арматура для залізобетонних конструкцій : методичні вказівки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Петрикова, Євгенія Миколаївна
Майстренко, А. А.
Амеліна, Н. О.
Резник, О. Ю.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто зміст лекцій, лабораторних і практичних робіт, індивідуального завдання, наведено запитання для самоконтролю до кожної теми лекцій, тестові запитання для перевірки самостійної роботи студентів, перелік запитань для підготовки до семестрового контролю, основні терміни та визначення, а також список рекомендованої навчально-методичної літератури. Призначено для студентів за освітнім рівнем «бакалавр» спеціальності 192 «Будівництво і цивільна інженерія» спеціалізації 192.04 «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» для поглибленого засвоєння теоретичного курсу та підготовки до контролю знань із дисципліни «Арматура для залізобетонних конструкцій».
Опис
Ключові слова
арматура, конструкції залізобетонні, Кафедра технології будівельних конструкцій і виробів
Бібліографічний опис
Арматура для залізобетонних конструкцій : метод. вказ. до вивчення дисципліни : для студентів за освітнім рівнем «бакалавр» спеціальності 192 «Будівництво і цивільна інженерія» ОП «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : Є. М. Петрикова, А. А. Майстренко, Н. О. Амеліна, О. Ю. Резник. – Київ : КНУБА, 2023. – 32 с. - Бібліогр. : с. 25.