Аналіз потреби вияву сутнісних трансформаційних змін бізнес-процесів у форматі системи управління будівельних підприємств

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Автори
Чуприна, Х. М.
Деркач, А. Є.
Плис, Н. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Ліра-К
Анотація
Правила, розроблені для фізичної економіки, можливо, потребують перегляду у світлі нових цифрових бізнес-моделей. Деякі країни вже зробили кроки з модернізації політики, інші стикаються з ризиком дозволити застарілим правилам або ненавмисно уповільнити цифровий розвиток. Зробивши "цифровий стрибок", Україна може стати місцем реалізації амбітних проєктів цифрових трансформацій в інфраструктурі, індустріях, в усіх сферах життя.
Опис
Ключові слова
кафедра менеджменту в будівництві, трансформаційні зміни бізнес-процесів, системи управління будівельних підприємств
Бібліографічний опис
Чуприна Х. М. Аналіз потреби вияву сутнісних трансформаційних змін бізнес-процесів у форматі системи управління будівельних підприємств / Х. М. Чуприна, А. Є. Деркач, Н. В. Плис // Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві : IV Міжнародна науково-практична конференція : програма та тези доповідей, Київ, 7 – 8 червня 2022 / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; ред. О. Ю. Бєлєнкова. – Київ : Ліра-К, 2022. - С. 41 – 44. – Бібліогр. : 6 назв.