Методичні основи викладання навчальних дисциплін у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

Ескіз

Дата

2024

Автори

Чернишев, Денис Олегович
Почка, Костянтин Іванович
Корчова, Галина Леонідівна
Красильник Юрій Семенович
Руденко, Микола Васильович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Компринт

Анотація

Розглянуто теоретичні аспекти викладання у професійній (професійно-технічній) освіті, систему професійної (професійно-технічної) освіти України. Визначено методичні основи, особливості та методичні рекомендації з проведення різних форм занять, самостійної підготовки та консультування в умовах закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

Опис

Ключові слова

кафедра професійної освіти, освіта професійна, освіта професійно-технічна, професійна освіта в Україні

Бібліографічний опис

Методичні основи викладання навчальних дисциплін у закладах професійної (професійно-технічної) освіти / Д. О. Чернишев, К. І. Почка, Г. Л. Корчова, Ю. С. Красильник, М. В. Руденко // Методика професійної освіти : навч. посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта» галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка» – Київ : Компринт, 2024. – С. 36 - 99. - Бібліогр. : 39 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset