Проектне управління в системі стратегічного планування об’єднаних територіальних громад

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
З початком адміністративної реформи актуальності набуває потреба у розробці рекомендацій щодо запровадження проектного управління в системі стратегічного планування в об’єднаних територіальних громадах. У статті запропоновано модель розроблення стратегії сталого розвитку об’єднаної територіальної громади, що базується на сучасних методах стратегічного аналізу та дає змогу системно підходити до стратегічного розвитку громади. Розроблено механізм управління портфелем проектів стратегії сталого розвитку об’єднаної територіальної громади, що базується на сучасних методах проектного менеджменту та створює передумови для досягнення цілей стратегій. Розвинено організаційні аспекти запровадження проектного управління в об’єднаних територіальних громадах на основі створення проектного офісу (комітету) з управління стратегією. Запропоновані підходи щодо формування територіальних стратегій дозволять забезпечити економічний розвиток громади та ефективність використання ресурсів, які наявні у громади.
Опис
Ключові слова
проектне управління, стратегія сталого розвитку, об’єднана територіальна громада, проектний офіс, адміністративна реформа
Бібліографічний опис
Костюкевич Р. М. Проектне управління в системі стратегічного планування об’єднаних територіальних громад / Р. М. Костюкевич, О. М. Мандзюк // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 26. – С. 74 - 82. - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання