Регіональні вибори у Франції: владно-опозиційне протистояння напередодні президентських виборів 2017 р.

Ескіз

Дата

2016

Автори

Кочубей, Лариса Олександрівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Метою статті є охарактеризувати актуальні події, які на сьогодні відбуваються у політичному житті однієї з провідних країн Європи, яка наразі робить своєрідне «політичне селфі» та здійснює вплив на ті важливі політичні процеси, які відбуваються в світі. З’ясування особливостей регіональних виборів як певної передумови сьогоднішньої ситуації у виборчому процесі президентської кампанії, яка вже розпочалася, хоча офіційно вибори Президента Франції відбудуться навесні 2017 р. Це дозволить певним чином екстраполювати результати підсумків виборів у Франції на політичну ситуації, зокрема в Україні та у світі в цілому.

Опис

Ключові слова

регіональні вибори у Франції, владно-опозиційне протистояння

Бібліографічний опис

Кочубей Л. О. Регіональні вибори у Франції: владно-опозиційне протистояння напередодні президентських виборів 2017 р. / Л. О. Кочубей // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. ІІ, ч. 1 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р.. - С. 114-118. - Бібліогр. : 8 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset