Характеристика конфліктів та підходів до їх вирішення

Ескіз недоступний
Дата
2023
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КОМПРИНТ
Анотація
Не існує єдиного визначення конфлікту. Оскільки конфлікт є сукупністю чинників, у визначенні цього явища увага різних авторів зосереджується на їх комбінаціях. При всій різноманітності визначення поняття ”конфлікт” численні автори роблять висновок про те, що конфлікт – це природна і невід’ємна частина життя. Оскільки наш світ стає надзвичайно взаємозалежним, дедалі більше людей наштовхуються один на одного у міжнародному середовищі, що швидко змінюється. Сам по собі конфлікт не є ані поганим, ані добрим. Це неминучий наслідок зміни, особливо у ситуації невпевненості.
Опис
Ключові слова
кафедра професійної освіти, характеристика конфліктів, конфлікти, вирішення конфліктів
Бібліографічний опис
Калениченко Р. А. Характеристика конфліктів та підходів до їх вирішення / Р. А. Калениченко, З. В. Касіч // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України : зб. матер. V Міжнародної конференції, 17 листопада 2022 р. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КОМПРИНТ, 2023. – С. 108 – 113. – (До 20-річчя з дня створення кафедри професійної освіти КНУБА). – Бібліогр. : 9 назв.