Характеристика конфліктів та підходів до їх вирішення

Ескіз

Дата

2023

Автори

Калениченко Руслан Арсенович,
Касіч Заріна Вікторівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КОМПРИНТ

Анотація

Не існує єдиного визначення конфлікту. Оскільки конфлікт є сукупністю чинників, у визначенні цього явища увага різних авторів зосереджується на їх комбінаціях. При всій різноманітності визначення поняття ”конфлікт” численні автори роблять висновок про те, що конфлікт – це природна і невід’ємна частина життя. Оскільки наш світ стає надзвичайно взаємозалежним, дедалі більше людей наштовхуються один на одного у міжнародному середовищі, що швидко змінюється. Сам по собі конфлікт не є ані поганим, ані добрим. Це неминучий наслідок зміни, особливо у ситуації невпевненості.

Опис

Ключові слова

кафедра професійної освіти, характеристика конфліктів, конфлікти, вирішення конфліктів

Бібліографічний опис

Калениченко Р. А. Характеристика конфліктів та підходів до їх вирішення / Р. А. Калениченко, З. В. Касіч // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України : зб. матер. V Міжнародної конференції, 17 листопада 2022 р. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КОМПРИНТ, 2023. – С. 108 – 113. – (До 20-річчя з дня створення кафедри професійної освіти КНУБА). – Бібліогр. : 9 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced