Дослідження віброударних усталених коливань висотної споруди з маятниковим гасителем

Ескіз

Дата

2005

Автори

Дехтярюк, Є. С.
Погорелова, О. С.
Постнікова, Т. Г.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуті динамічні процеси, які виникають під дією вітрового навантаження, у висотній споруді з ударним маятниковим гасителем. Запропоновані два закони моделювання сили контактної взаємодії. Запропонований критерій вибору параметрів моделюючої функції.

Опис

Ключові слова

висотна споруда, маятниковий гаситель, побудова кривих навантаження системи башта-маятник, коливання системи башта-маятник

Бібліографічний опис

Дехтярюк Є. С. Дослідження віброударних усталених коливань висотної споруди з маятниковим гасителем / Є. С. Дехтярюк, О. С. Погорелова, Т. Г. Постнікова // Опір матеріалів і теорія споруд: наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2005. - Вип. 76. - С. 35 - 64. - Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset