Вдосконалення методів розрахунків сітьових графіків в будівництві на основі теорії графів та інформаційних технологій

Ескіз

Дата

2022

Автори

Савенко, Володимир Іванович
Гончаренко Т.
Нестеренко І.
Шатрова І.
Пальчик С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Primedia eLaunch

Анотація

Теорія графів, започаткована геніальним вченим Леонардом Ейлером ще в 1736 році, є корисною в дуже різноманітних сферах людської діяльності: фізика, хімія, теорія зв`язку, проектування обчислювальних машин, електротехніка, машинобудування, архітектура і будівництво, дослідження операцій, генетика, психологія, соціологія, економіка, антропологія, лінгвістика, тощо.

Опис

Ключові слова

методи розрахунків сітьових графіків в будівництві, методи розрахунків, теорія графів, кафедра організації та управління будівництвом, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики

Бібліографічний опис

Вдосконалення методів розрахунків сітьових графіків в будівництві на основі теорії графів та інформаційних технологій / В. І. Савенко, Т. Гончаренко, І. Нестеренко [та ін.] // Theoretical and scientific foundations in research in Engineering : collective monograph / Boston : Primedia eLaunch, 2022. - p. 118 - 137. - DOI – 10.46299/ISG.2022.MONO.TECH.1

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset