Еволюція сучасного будинку суду

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуті основні етапи історичного розвитку архітектурно-планувальної організації будинків суду, подані ілюстрації будинків суду періоду 15-19ст., періоду 20 ст. та періоду сьогодення.
Опис
Ключові слова
кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, будинок суду, історичні етапи, учасники судового процесу, приміщення міських служб, образ будинку суду, історичне середовище, реконструкція
Бібліографічний опис
Гейко І. П. Еволюція сучасного будинку суду / І. П. Гейко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 33. - С. 337-341. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання