Вип. 33

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/273

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 69
 • Документ
  Репродуктивный метод реконструкции объектов типовой застройки
  (КНУБА, 2013) Радионов, Т. В.
  Сучасні тенденції будівництва і архітектури набирають все більший оборот, але в умовах, що склалися типової забудови на перший план виходить комплексна проблема реконструкції типових будівель і споруд, яка детально розглядається і вирішується репродуктивним методом реконструкції будівель і споруд.
 • Документ
  Проектирование на основе комбинаторики
  (КНУБА, 2013) Книш, М. В.
  У даній статті приведені методи комбінаторики, які можуть бути застосовані в архітектурі. Висувається гіпотеза вживання комбінаторних методів до властивостей житлових просторів для поліпшення і зміни їх якостей, з метою досягнення певної цілісності і різноманітності.
 • Документ
  Обгрунтування розробки інформаційної технології проектування опорядження інтер'єрів
  (КНУБА, 2013) Самойлович, В. В.; Клюєва, В. В.
  Розглядаються основні етапи визначення вимог до опорядження інтер‘єрів будівель та розроблений на їх основі алгоритм оцінки і вибору опоряджувальних матеріалів.
 • Документ
  Вирішення питання створення безбар'єрної архітектури та простору в контексті міста Києва
  (КНУБА, 2013) Жовква, О. І.
  У статті розглянуто питання необхідності формування комфортного міського середовища для пересування людей з обмеженими фізичними можливостями, а також питання проектування об‘єктів архітектури із врахуванням потреб даних громадян. У статті також наведені рекомендації щодо проектування та габаритних розмірів окремих функціональних зон ділянок проектування та об‘єктів.
 • Документ
  Принципы градостроительной и типологической классификации зданий
  (КНУБА, 2013) Сынгаевская, А. И.
  Розглянуті підходи до класифікації найважливішої складової містобудівної системи - матеріально-просторового середовища – блоку "будівель і споруд". Запропоновані принципи угрупування усієї безлічі будівель за головними функціональними і типологічними ознаками, які надалі забезпечать: уніфікацію термінів і визначень; впорядкування вимог до обмежень розміщення, проектування, будівництва і експлуатації будівель; систематизацію нормативно-методичної бази; організацію обліку і забезпечення можливості створення автоматизованої інформаційної системи – системи містобудівного кадастру, містобудівного банку даних.
 • Документ
  Влияние объектов промышленного назначения на формирование архитектурно - пространственной композиции города
  (КНУБА, 2013) Пестрикова, А. Г.; Бакало, Е. А.
  В статті розглядаються основні напрямки реновації промислових об’єктів, а також промислових територій. Проаналізовано вплив об’єктів промислового призначення на формування архітектурно – просторової композиції міста. Подано шляхи реновації об’єктів промислового призначення, розміщених в центральній частині міста
 • Документ
  Динамічна складова в умовах поліфункціональності громадського простору
  (КНУБА, 2013) Потапов, О. Є.
  У статті розглядаються проблемні аспекти існування громадського простору та роль динаміки в його поліфункціональному улаштуванні. Пропонується нова якісна форма організації планувальної структури сучасного поліфункціонального громадського простору загальноміських центрів.
 • Документ
  Самоорганизация в городской среде и средовой подход
  (КНУБА, 2013) Челноков, А. В.; Шевченко, И. А.; Корниенко, Д. А.
  Розглядається система «міське середовище» з точки зору синергетичного підходу. Формулюються основні вимоги, пропоновані до міського середовища як синергетичного об'єкту, вказується необхідність дотримання принципу підпорядкування (вибір параметрів порядку). Показано існування двох способів самоорганізації - стрибок або біфуркація з наступним відбором варіантів, при цьому завершення динамічного процесу має створювати систему, що знаходиться в стані близькому до критичного. Досліджено роль інформації при створенні архітектурних систем. Встановлена близькість концепції середовищного підходу до синергетичного підходу.
 • Документ
  Градостроительные аспекты размещения экомузеев относительно центра города и магистралей
  (КНУБА, 2013) Нгуєн Дак Дат; Зиміна, С. Б.
  В статтi наводяться різні містобудівні аспекти та різні приклади екомузеїв країн світу, розглянуті характерні схеми їх розміщення відносно магістралей міста.
 • Документ
  Характеристика условий для создания агробиотехнопарка на базе вуза в Крыму
  (КНУБА, 2013) Нагаева, З. С.; Третьякова, Т. С.
  В статті розглянуті економічний та науковий потенціал агропромислового сектору Криму. Виявлено найбільш успішний для створювання технопарку в умовах півострова тип технопарка. Запропоновано і обгрунтовано використати базу ВУЗа даного профілю при створюванні технопарка у АРК.