Інтегровані системи менеджменту як основа сталого розвитку

Ескіз

Дата

2020-03-21

Автори

Гунченко, О.М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУБА

Анотація

Концепція сталого розвитку спрямована на гармонійний розвиток трьох складових – економічного зростання, екологічного благополуччя та суспільної рівності. На сьогодні обґрунтовано висунуто 17 цілей сталого розвитку (ЦСР) та 168 індикаторів їх досягнення. Серед 17 ЦСР 4 - безпосередньо пов’язані зі станом здоров’я нації та окремої людини – це ЦСР 2, 3, 6 та 11; 6 – пов’язані з питаннями безпеки виробничих процесів та професійної діяльності – ЦСР 3, 5, 8, 9, 11 та 12; 7 – відтворюють зацікавленість у покращенні в екологічній сфері – ЦСР 6, 7, 11-15 і 14 – зорієнтовані на подолання суспільної нерівності – ЦСР 1-12, 16, 17.

Опис

Ключові слова

сталий розвиток, інтегровані системи менеджменту, безпека виробничих процесів, охорона праці, кафедра охорони праці та навколишнього середовища

Бібліографічний опис

Гунченко О. М. Інтегровані системи менеджменту як основа сталого розвитку // Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні», Харків, 21-22 травня 2020 / за заг. ред. В. П.Сопова, В. П.Мироненка. - Харків : ХНУБА, 2020. - С. 221 - 224.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced