Термінологічні та практичні підходи до визначення імперативів бюджетування інвестиційно-будівельного проекту

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Запропоновано систематизацію теоретичних розробок та обґрунтування необхідності запровадження в управлінні господарською діяльністю будівельних підприємств бюджетування бізнес-процесів на основі інтеграції фінансового планування та процесно-орієнтовного підходу. Узагальнено зарубіжний і вітчизняний досвід застосування процесного підходу при управлінні сучасним підприємством в умовах мінливого бізнес-середовища. Викладено передумови створення методичних та практичних рекомендацій удосконалення процесів бюджетування ресурсів у системі фінансового менеджменту будівельного підприємства на основі системного та процесного підходів. Обґрунтовано теоретичні основи для аналізу і вибору комплексу показників та бізнес-процесів бюджетування на основі сукупності форм статистичної та фінансової звітності підприємств, що здійснюють діяльність в будівельній галузі та надано пропозиції щодо удосконалення економіко-організаційного механізму впровадження системи бюджетування підприємства, який забезпечує організаційно-інформаційну підтримку процесу бюджетування та оцінку його економічної ефективності.
Опис
Ключові слова
бюджетування, процесний підхід, управління підприємством, кафедра менеджменту в будівництві
Бібліографічний опис
Марчук Т. С. Термінологічні та практичні підходи до визначення імперативів бюджетування інвестиційно-будівельного проекту / Т. С. Марчук, Р. В. Трач, Ю. М. Ручинська // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 32. – С. 130 - 138. - Бібліогр. : 13 назв.
Зібрання