Вплив корозійних пошкоджень на експлуатаційні якості залізобетонних конструкцій

Ескіз недоступний
Дата
2020
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Оцінка безпеки будівельних конструкцій є однією із основних задач оцінки їх ксплуатаційних якостей. При довготривалому терміні експлуатації та при тривалій дії навантаження та агресивних факторів середовища конструкції можуть зазнавати руйнувань та пошкоджень. Одним із найбільш небезпечних та поширених пошкоджень є корозія будівельних матеріалів. Наслідком корозії для залізобетонних конструкції можуть бути змен- шення перерізів арматури та бетону, зниження щеплення арматури з бетоном, розт- ріскування бетону під дією тиску від продуктів корозії арматури , зменшення плеча внутрішньої пари сил перерізу, збільшення висоти стиснутої зони, загроза крихкого руйнування бетону для згинальних елементів. Ці фактори негативно впливають на міцнісні та деформативні характеристики кон- струкцій і становлять загрозу для їх безпечної експлуатації. В статті розглянуто, наскільки небезпеними, можуть бути різні корозійні пошко- дження на основі досліджень різних авторів. Виконано аналіз результатів розрахун- ків та експериментальних даних. Проведені чисельні дослідження моделей колон з використанням ПК ЛІРА САПР для оцінки впливу корозійного пошкодження на на- пружено-деформований стан стику збірних колон і можливості їх подальшої експлуа- тації.
Опис
Ключові слова
кафедра залізобетонних і кам'яних конструкцій, корозія, корозійні пошкодження, корозія арматури, корозія залізобетонного перерізу, corrosion, corrosion damage, reinforcement corrosion, corrosion of reinforced concrete section
Бібліографічний опис
Вплив корозійних пошкоджень на експлуатаційні якості залізобетонних конструкцій / Л. В. Афанасьєва, М. Добровінська // Будівельні конструкції. Теорія і практика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. Д. Журавський. – Київ : КНУБА, 2020. – Вип. 6. – С. 55 – 63. – Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання