Характеристика структури інтерактивного середовища постіндустріального міста

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Семикіна, Т. І.
Дубинський, В. П.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті в узагальненому вигляді надана характеристика структури інтерактивного середовища постіндустріального міста.
Опис
Ключові слова
інтерактивне середовище, інтерактивний «каркас», «тканина», «плазма», интерактивная среда, интерактивный «каркас», «ткань», «плазма», interactive environment, interactive «skeleton», «tissue», «plasma»
Бібліографічний опис
Семикіна Т. І. Характеристика структури інтерактивного середовища постіндустріального міста / Т. І. Семикіна, В. П. Дубинський // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 4. – С. 291-298. – Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання