Характеристика структури інтерактивного середовища постіндустріального міста

Ескіз

Дата

2014

Автори

Семикіна, Т. І.
Дубинський, В. П.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті в узагальненому вигляді надана характеристика структури інтерактивного середовища постіндустріального міста.

Опис

Ключові слова

інтерактивне середовище, інтерактивний «каркас», «тканина», «плазма», интерактивная среда, интерактивный «каркас», «ткань», «плазма», interactive environment, interactive «skeleton», «tissue», «plasma»

Бібліографічний опис

Семикіна Т. І. Характеристика структури інтерактивного середовища постіндустріального міста / Т. І. Семикіна, В. П. Дубинський // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 4. – С. 291-298. – Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset