Удосконалення методичного інструментарію альтернативних механізмів реалізації будівельних програм: зміна парадигми управління та інноваційні рішення фінансування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Фесун, Артем Сергійович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Обґрунтовано теоретико-методичні рекомендації визначення напряму вкладання фінансових ресурсів будівельного підприємства на основі оцінки перспективності інвестиційно-будівельного проекту, опрацьовано підхід щодо прийняття інвестиційних рішень на основі різ них методів оцінки інвестиційно-будівельних проектів. Проаналізовано сучасні підходи щодо оцінки перспективи інвестиційно-будівельних проектів на основі таких методів ранжування, як використання показників ефективності та метод аналізу ієрархій. Сформульов ано вимоги до ранжування, інструменту відбору інвестиційно-будівельних проектів. Визначено переваги та недоліки застосування кожного з методів, що дасть змогу розробити науково обґрунтовані пропозицій щодо удосконалення інвестиційної діяльності будівельних підприємств, напрямів, джерел та інструментів її фінансування.
Опис
Ключові слова
будівельне підприємство, інвестиційно-будівельний проект, ранжування, показники ефективності, метод аналізу ієрархій, парне порівняння, кафедра менеджменту в будівництві
Бібліографічний опис
Фесун А. С. Удосконалення методичного інструментарію альтернативних механізмів реалізації будівельних програм: зміна парадигми управління та інноваційні рішення фінансування / А. С. Фесун // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2014. – № 19. – С. 122 - 127. - Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання