Тривимірне моделювання просторових розподілів концентрацій аероіонів у повітрі приміщень

Ескіз

Дата

2012

Автори

Левченко, Л. О.
Глива, В. А.
Сидоров, О. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Визначено математичні функції, розроблено прикладне програмне забезпечення та реалізовано моделювання просторового розподілу і динаміки концентрацій аероіонів у повітрі приміщень.

Опис

Ключові слова

аероіони, моделювання, просторовий розподіл, дифузія, рекомбінація

Бібліографічний опис

Левченко Л. О. Тривимірне моделювання просторових розподілів концентрацій аероіонів у повітрі приміщень / Л. О. Левченко, В. А. Глива, О. В. Сидоров // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2012. – № 11. – С. 115-118. - Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced