Тривимірне моделювання просторових розподілів концентрацій аероіонів у повітрі приміщень

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Визначено математичні функції, розроблено прикладне програмне забезпечення та реалізовано моделювання просторового розподілу і динаміки концентрацій аероіонів у повітрі приміщень.
Опис
Ключові слова
аероіони, моделювання, просторовий розподіл, дифузія, рекомбінація
Бібліографічний опис
Левченко Л. О. Тривимірне моделювання просторових розподілів концентрацій аероіонів у повітрі приміщень / Л. О. Левченко, В. А. Глива, О. В. Сидоров // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2012. – № 11. – С. 115-118. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання