Прийоми удосконалення ландшафтної організації центральних районів історичних міст

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто основні питання удосконалення ландшафтної структури центрів історичних міст, визначено та проаналізовано їх позитивні і негативні риси, встановлені основні завдання формування різних типів міських ландшафтів, виявлено прийоми гармонізації ландшафтної системи міських центрів, запропоновані перспективні напрямки удосконалення ландшафтно-рекреаційних просторів в міський структурі.
Опис
Ключові слова
урбанізоване середовище, ландшафтно-рекреаційні простори, система озеленення міст, гуманізація і екологізація середовища, екологічність, сталий розвиток міст
Бібліографічний опис
Шушлякова О. С. Прийоми удосконалення ландшафтної організації центральних районів історичних міст / О. С. Шушлякова, В. П. Ткач // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 11-12. - С. 375-381. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання