Якісні ознаки неконтрольованих територій та критерії їх оцінки

Ескіз

Дата

2016

Автори

Семко, Вадим Леонідович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Наприкінці ХХ ст. стало очевидним, що поряд з масивом нових держав, що виникли внаслідок розпаду СРСР та соціалістичного табору, у географічному просторі з’явився принципово новий тип політико-територіальних утворень: території, що формально знаходяться у складі певної держави, але мають власні органи управління, влади або ж контролюються лідерами збройних формувань кримінальних угруповань, польовими командирами, вождями місцевих етнічних спільнот. Інтерес до подібних політико-територіальних утворень зумовлений тим фактом, що вони виступають опорними пунктами терористичних угруповань і відіграють роль фактору дестабілізації для цілих регіонів.

Опис

Ключові слова

неконтрольовані території

Бібліографічний опис

Семко В. Л. Якісні ознаки неконтрольованих територій та критерії їх оцінки / В. Л. Семко // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 1 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14-15 грудня 2016 р. - С. 270 - 272. - Бібліогр. : 4 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset