Регіональна політика царського уряду в галузі вищої гуманітарної освіти (Наддніпрянщина II пол. XIX - початок XX ст.)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Левицька, Надія Миколаївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Вивчення історії становлення та розвитку вищої гуманітарної освіти в Україні на ґрунті соціально-економічних перетворень, виявлення позитивних і негативних тенденції цього процесу належить до актуальних завдань історичної науки та відкриває додаткові можливості для збагачення знань, узагальнення досвіду, виявлення повчальних уроків з метою врахування їх у сучасних умовах розбудови національної освіти України.
Опис
Ключові слова
регіональна політика царського уряду, галузь вищої гуманітарної освіти, вищі гуманітарні заклади
Бібліографічний опис
Левицька Н. М. Регіональна політика царського уряду в галузі вищої гуманітарної освіти (Наддніпрянщина II пол. XIX - початок XX ст.) / Н. М. Левицька // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2018. - Вип. 4, ч. 2 : Четверта міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 23 листопада 2018 р. - С. 229 - 234. - Бібліогр. : 3 назви.