Використання неархімедової метрики для розв’язання задач в умовах невизначеності

Ескіз

Дата

2013

Автори

Мінаєва, Ю. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто нові способи врахування невизначеності, запропоновано розгляд основних понять теорії нечітких множин за допомогою неархімедової метрики. Для представлення нечітких чисел запропоновано використання р-адичних чисел. Наведено приклад.

Опис

Ключові слова

невизначеність, метрика, неархімедова метрика, р-адичний аналіз, дендрограма, кафедра основ інформатики

Бібліографічний опис

Мінаєва Ю. І. Використання неархімедової метрики для розв’язання задач в умовах невизначеності / Ю. І. Мінаєва // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2013. – № 14. – С. 170-175. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset