Нормативно-методичне забезпечення підготовки та укладання договорів підряду в будівництві

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Охарактеризовані особливості підготовки та укладання договорів підряду, що відображені в остаточній редакції ДСТУ А.3.1 «Настанова щодо складання (підготовки) договорів підряду на виконання проектно-вишукувальних та будівельних робіт». Наведено склад і зміст договорів підряду на виконання проектно-вишукувальних та будівельних робіт. Визначені напрямки розвитку нормативної бази з даного питання.
Опис
Ключові слова
кафедра економіки будівництва, оформлення, документація, підготовка
Бібліографічний опис
Нормативно-методичне забезпечення підготовки та укладання договорів підряду в будівництві / І.В. Вахович, О.О. Молодід, Т.Ю. Цифра, О.В.Лилов // Сучасні проблеми технічного регулювання у будівництві. : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. В.О. Плоский. - Київ, 2015. - №1. - С. 9-12. - Бібліогр. : 5 назв
Зібрання