Глобальні чинники регіональної політики : гумантарний вимір

Ескіз

Дата

2016

Автори

Каріх, Ігор Володимирович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Дослідники процесів формування та реалізації пріоритетів гуманітарної політики звертають увагу на цілу низку чинників, які необхідно враховувати при визначенні конкретних цілей і засобів такої політики. Серед них можна виділити чинники, що характеризують внутрішній стан і можливості того суспільного організму, в межах якого дана гуманітарна політика пропонується. Зокрема, йдеться про тип політичної культури даної спільноти, її традиційні цінності та історичні традиції, рівень залучення різних суспільних верств до вироблення і підтримки державних рішень у гуманітарній сфері, а також об’єктивні показники – етнічний та демографічний склад, релігійність, рівень освіти, міра урбанізованості, наявність матеріальних ресурсів, що можуть бути спрямовані на гуманітарні потреби.

Опис

Ключові слова

регіональна політика, глобальні чинники регіональної політики

Бібліографічний опис

Каріх І. В. Глобальні чинники регіональної політики : гумантарний вимір : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. / І. В. Каріх // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 1. - С. 76 - 81. - Бібліогр. : 14 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset