Особливості розвитку житлової політики в Лівії у 2-ій пол. ХХ – на поч. ХХІ ст.

Ескіз

Дата

2018

Автори

Алджад, Р. М.
Михайлишин, О. Л.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті розглянуто особливості формування державної житлової політики в Лівії у 2-ій пол. ХХ – на поч. ХХІ ст. Проаналізовано зміст етапів планування у галузі житлового будівництва, спрямованих на значне скорочення дефіциту житла, збільшення нового будівництва для громадян країни та іноземних спеціалістів.

Опис

Ключові слова

архітектура, житлова політика, дефіцит житла, Лівія, архитектура, жилищная политика, дефицит жилья, Ливия, Architecture, residential policy, housing shortage, Libya

Бібліографічний опис

Алджад Р. М. Особливості розвитку житлової політики в Лівії у 2-ій пол. ХХ – на поч. ХХІ ст. / Р. М. Алджад, О. Л. Михайлишин // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 14-15. - С. 661-670. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset