Особливості розвитку житлової політики в Лівії у 2-ій пол. ХХ – на поч. ХХІ ст.

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розглянуто особливості формування державної житлової політики в Лівії у 2-ій пол. ХХ – на поч. ХХІ ст. Проаналізовано зміст етапів планування у галузі житлового будівництва, спрямованих на значне скорочення дефіциту житла, збільшення нового будівництва для громадян країни та іноземних спеціалістів.
Опис
Ключові слова
архітектура, житлова політика, дефіцит житла, Лівія, архитектура, жилищная политика, дефицит жилья, Ливия, Architecture, residential policy, housing shortage, Libya
Бібліографічний опис
Алджад Р. М. Особливості розвитку житлової політики в Лівії у 2-ій пол. ХХ – на поч. ХХІ ст. / Р. М. Алджад, О. Л. Михайлишин // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 14-15. - С. 661-670. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання