Природа і зміст регіоналістики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Малиновський, Валентин Ярославович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Економічна думка
Анотація
В Україні науковий дискурс щодо регіоналістики лише складається. Ще років п’ятнадцять тому до терміна «регіон» окремі політики і науковці ставилися досить обережно, а поняття «регіоналізм» фактично ототожнювали із сепаратистськими та іншими відцентровими проявами. У результаті цього ключове поняття регіоналістики «регіон» з’явилося в національному законодавстві лише у прийнятому у 2005 р. Законі України «Про стимулювання розвитку регіонів», однак без конкретного розкриття його змісту.
Опис
Ключові слова
регіоналістика, природа регіоналістики, зміст регіоналістики
Бібліографічний опис
Малиновський В. Я. Природа і зміст регіоналістики / В. Я. Малиновський // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. ІІ, ч. 1 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14-5 грудня 2016 р. - С. 21-26. - Бібіліогр. : 9 назв.