Інформаційна технологія системи діагностики технічного стану будівель на основі дослідження мікросейсмічних коливань

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В якості джерел коливань, що діють в будь-який заданий момент часу, розглядаються мікросейсми, які завжди наявні, і сейсмічні коливання в будівлі, які є реакцією на вплив, що надходить. В сейсмології для оцінки реакції будівель на сейсмічні хвилі широко застосовуються моделі лінійних систем з однією або декількома степенями вільності. Під впливом мікросейсми будь-яка будівля постійно знаходиться в коливальному процесі. Для вибраної моделі процесу коливань з незалежними компонентами в будівлі з'являється можливість отримати одночасні записи стоячих хвиль різночасних, послідовних спостережень з опорною точкою. Отримані результати обстеження конструкцій за допомогою методики мікросейсмодіагностування дозволяють виявити найбільш «ослаблені» місця в конструкції будівлі, в яких проводиться точкове обстеження класичним методом. Крім того, враховуючи ступінь пошкодження конструкцій більшості обстежуваних будівель, а також відсутність можливості швидкого проведення відновлювальних робіт, було запропоновано цю методику в процесі експлуатації та проведенні постійного моніторингу стану будівлі. Отримані результати досліджень мікросейсмічних коливань від природних і штучних джерел дозволили скоригувати датчики, що використовуються під конкретні параметри будівлі. Наявність постійного моніторингу дозволяє відслідковувати найменші зміни в стані конструкцій з метою прийняття своєчасних заходів з локалізації виниклого дефекту.
Опис
Ключові слова
діагностика будівель і споруд, мікросейсмічні коливання, мікросейсми, спектр когерентності, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Терентьєв О. О. Інформаційна технологія системи діагностики технічного стану будівель на основі дослідження мікросейсмічних коливань / О. О. Терентьєв, Є. Є Шабала, Б. С. Малина // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2015. – № 23. – С. 133-139. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання