Проблеми естетичної якості енергоощадної архітектури

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті простежуються проблема морфологічної одноманітності та стереотипності енергоощадної забудови; її естетична та ландшафтна обмеженість.
Опис
Ключові слова
енергоощадна архітектура, морфологія, обмеженість, одноманітність, энергосберегающая архитектура, морфология, ограниченность, однообразие, sustinable architecture, morphology, limitations, monotony, housing
Бібліографічний опис
Данчак О. І. Проблеми естетичної якості енергоощадної архітектури / О. І. Данчак, Р. І. Кінаш // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 8-9. - С. 257-264. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання