Сучасні системи опалення

Ескіз

Дата

2023

Автори

Любарець, О. П.
Москвітіна, А. С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять методику теплотехнічного розрахунку огороджувальних конструкцій приміщень, які розташовані нижче рівня землі. Наведено методику підбору електрокабельних систем опалення та повітряно-опалювальних агрегатів. Призначено для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» денної та заочної форм навчання.

Опис

Ключові слова

системи опалення, кафедра теплогазопостачання та вентиляції, електричне опалення

Бібліографічний опис

Сучасні системи опалення : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Сучасні системи електричного опалення» : для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОПП «Теплогазопостачання і вентиляція» денної та заочної форм навчання / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : О. П. Любарець, А. С. Москвітіна. – Київ : КНУБА, 2023. – 48 с. : іл. - Бібліогр. : с. 33-34.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced