Особливості формування засобів фінансово-економічного регулювання природокористування в умовах інституціональних трансформацій

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
У контексті державного управління регіональним розвитком засоби регулювання природокористування, зокрема фінансово-економічного, спрямовані на упорядкування суб’єкт-об’єктних відносин у природно-ресурсній сфері на рівні регіону в сучасних умовах інституціональних трансформацій, що зумовлює необхідність системного підходу й упорядкування структури інституціонального середовища
Опис
Ключові слова
фінансово-економічне регулювання, фінансово-економічне регулювання природокористування, інституціональні трансформації
Бібліографічний опис
Сакаль О. В. Особливості формування засобів фінансово-економічного регулювання природокористування в умовах інституціональних трансформацій / О. В. Сакаль // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 3 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2017. - Вип. 3, ч. 2 : Третя міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 - 23 листопада 2017 р. - С. 205 - 207. - Бібліогр. : 3 назви.