Романтичні твори дерев’яного сакрального зодчества архітектора Олега Слєпцова: світові та національні ідеї формотворення

Ескіз

Дата

2019

Автори

Шевцова, Галина
Пономаренко, Галина

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Стаття присвячена композиційному і просторово-конструктивному аналізу творів українського дерев’яного сакрального зодчества архітектора Олега Слєпцова в річищі акцентування в них рис національної ідентичності та тлі залученості до процесу глобального розвитку світових ідей храмобудівництва.

Опис

Ключові слова

Олег Слєпцов, українська дерев’яна церква, національна ідентичність, світові ідеї храмобудівництва, кафедра основ архітектури і архітектурного проектування

Бібліографічний опис

Шевцова Г. В. Романтичні твори дерев’яного сакрального зодчества архітектора Олега Слєпцова : світові та національні ідеї формотворення / Г. В. Шевцова, Г. О. Пономаренко // Архітектурний вісник КНУБА : наук. вироб. зб. ; відп. ред. Г. П. Петришин. - Київ : КНУБА. - 2020. - №20. - С. 68 - 101. - Бібліогр. : 23 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset