Фізичне моделювання течії поблизу гнучкої струмененаправляючої завіси

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Воскобійник, В. А.
Хомицький, В. В.
Воскобойник, О. А.
Воскобійник, А. В.
Хижа, І. А.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ІТГІП
Анотація
Наведено результати експериментальних досліджень кінематичних характеристик течії поблизу полотнища гнучкої завіси моделі струмененаправляючої споруди, спроектованої для акваторії Ташлицького водосховища-охолоджувача Південно-Української АЕС. Візуальні дослідження та вимірювання полів швидкості показали, що поблизу тупикової частини споруди генеруються великомасштабна циркуляційна структура та дрібномасштабні коловороти. В області звуження потоку формується інтенсивна струменева течія у широкому діапазоні чисел Фруда.
Опис
Ключові слова
струмененаправляюча споруда, полотнище гнучкої завіси, поле швидкості, циркуляційна течія, струменева течія
Бібліографічний опис
Фізичне моделювання течії поблизу гнучкої струмененаправляючої завіси / В. А. Воскобійник, В. В. Хомицький, О. А. Воскобойник [та ін. ] // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук – Київ : ІТГІП, 2015. – Вип. 1(17). – С. 65 - 73. – Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання