Фізичне моделювання течії поблизу гнучкої струмененаправляючої завіси

Ескіз

Дата

2015

Автори

Воскобійник, В. А.
Хомицький, В. В.
Воскобойник, О. А.
Воскобійник, А. В.
Хижа, І. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ІТГІП

Анотація

Наведено результати експериментальних досліджень кінематичних характеристик течії поблизу полотнища гнучкої завіси моделі струмененаправляючої споруди, спроектованої для акваторії Ташлицького водосховища-охолоджувача Південно-Української АЕС. Візуальні дослідження та вимірювання полів швидкості показали, що поблизу тупикової частини споруди генеруються великомасштабна циркуляційна структура та дрібномасштабні коловороти. В області звуження потоку формується інтенсивна струменева течія у широкому діапазоні чисел Фруда.

Опис

Ключові слова

струмененаправляюча споруда, полотнище гнучкої завіси, поле швидкості, циркуляційна течія, струменева течія

Бібліографічний опис

Фізичне моделювання течії поблизу гнучкої струмененаправляючої завіси / В. А. Воскобійник, В. В. Хомицький, О. А. Воскобойник [та ін. ] // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук – Київ : ІТГІП, 2015. – Вип. 1(17). – С. 65 - 73. – Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced