Контент-аналіз функцій управління у діяльності тренерів-викладачів фізичного виховання і спортивних педагогів

Ескіз

Дата

2023

Автори

Човнюк, Юрій Васильович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КОМПРИНТ

Анотація

Управлінська діяльність тренерів-викладачів з фізичного виховання і спортивних педагогів вже давно привертає увагу багатьох вітчизняних дослідників . Більшість сучасних досліджень з цієї тематики трактують діяльність тренера за своєю соціальною суттю як педагогічну, спрямовану на сприяння гармонійному розвитку особистості людини, за своїм характером управлінську і, зрозуміло, таку, котра відображає основні риси, притаманні останній. Однією з таких рис є складність.

Опис

Ключові слова

кафедра фізичного виховання і спорту, контент-аналіз, тренері-викладачі фізичного виховання, спортивні педагоги

Бібліографічний опис

Човнюк Ю. В. Контент-аналіз функцій управління у діяльності тренерів-викладачів фізичного виховання і спортивних педагогів / Ю. В. Човнюк // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України : зб. матер. V Міжнародної конференції, 17 листопада 2022 р. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КОМПРИНТ, 2023. – С. 335 – 339. – (До 20-річчя з дня створення кафедри професійної освіти КНУБА). – Бібліогр. : 8 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset