Контент-аналіз функцій управління у діяльності тренерів-викладачів фізичного виховання і спортивних педагогів

Ескіз недоступний
Дата
2023
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КОМПРИНТ
Анотація
Управлінська діяльність тренерів-викладачів з фізичного виховання і спортивних педагогів вже давно привертає увагу багатьох вітчизняних дослідників . Більшість сучасних досліджень з цієї тематики трактують діяльність тренера за своєю соціальною суттю як педагогічну, спрямовану на сприяння гармонійному розвитку особистості людини, за своїм характером управлінську і, зрозуміло, таку, котра відображає основні риси, притаманні останній. Однією з таких рис є складність.
Опис
Ключові слова
кафедра фізичного виховання і спорту, контент-аналіз, тренері-викладачі фізичного виховання, спортивні педагоги
Бібліографічний опис
Човнюк Ю. В. Контент-аналіз функцій управління у діяльності тренерів-викладачів фізичного виховання і спортивних педагогів / Ю. В. Човнюк // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України : зб. матер. V Міжнародної конференції, 17 листопада 2022 р. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КОМПРИНТ, 2023. – С. 335 – 339. – (До 20-річчя з дня створення кафедри професійної освіти КНУБА). – Бібліогр. : 8 назв.