Морфодинамічний аналіз рельєфу територій, що зазнали радіаційного забруднення (на прикладі зон відчуження атомних електростанцій Чорнобиль і Фукусіма-1)

Ескіз

Дата

2014

Автори

Пазинич, Н. В.
Філіпович, В. Є.
Станкевич, С. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА : ІТГІП

Анотація

За методикою морфодинамічного аналізу рельєфу, відпрацьованою в зоні відчуження Чорнобильської атомної станції, на основі цифрових моделей рельєфу (ЦМР) проведено дослідження у зоні радіаційного забруднення станції Фукусіма-1. Доведено, що рельєф є визначальним фактором для формування радіаційного сліду для гірських місцевостей. В результаті досліджень на еталонних ділянках встановлена можливість визначення за даними ЦМР конкретних територій, потенційно схильних до самоочищення та сомозабруднення поверхневими денудаційними процесами, та можливість прогнозування змін меж ареалів радіаційного „сліду”.

Опис

Ключові слова

Чорнобильська АЕС, Фукусіма-1, дистанційне зондування Землі, цифрові моделі рельєфу, морфодинамічний аналіз рельєфу, каркасні елементи рельєфу, латеральні масопереміщення

Бібліографічний опис

Пазинич Н. В. Морфодинамічний аналіз рельєфу територій, що зазнали радіаційного забруднення (на прикладі зон відчуження атомних електростанцій Чорнобиль і Фукусіма-1) / Н. В. Пазинич, В. Є. Філіпович, С. А. Станкевич // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору ; гол. ред. : Волошкіна О. С., Трофимчук О. М. – Київ : КНУБА : ІТГІП, 2014. – Вип. 16. – С. 14 - 22 – Бібліогр. : 8 назв

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset