Символічне «дерево-птах» теорії «інформативної архітектури»

Ескіз

Дата

2014

Автори

Ладан, Т. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Пропонуються основні символічні напрямки та структурні течії для сучасного концептуального архітектурного формоутворення. Вони мають гнучкість у використанні та поєднаннях, відповідно до розвитку видів мистецтв, всіх галузей діяльності людини та науково-технічного прогресу.

Опис

Ключові слова

синтез мистецтв, архітектурне формоутворення, теорія «інформативної архітектури», символічні напрямки, структурні течії, «дерево- птах», синтез искусств, архитектурное формообразование, теория «информативной архитектуры», символические направления, структурные течения, «дерево-птица», synthesis of the arts, the architectural morphology, theory of «informative architecture», symbolic directions, structural trends, «tree-bird», Кафедра основ архітектури і архітектурного проектування

Бібліографічний опис

Ладан Т. М. Символічне «дерево-птах» теорії «інформативної архітектури» / Т. М. Ладан // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 4. – С. 52-64. – Бібліогр. : 15 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset