Техногенні електромагнітні поля та випромінювання як фактор негативної дії на працюючих

Ескіз недоступний
Дата
2021
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Кожен день працюючі та коштовні чутливі технічні прилади піддаються впливу від джерел техногенного навантаження на виробництві. Проаналізовано, що найчастіше – це електронне або електричне обладнання, яке оточує людину: радіотехнічні станції та системи, з яких складаються електроживлення на підприємстві; мобільні, телевізійні та навігаційні технічні обладнання тощо [1, 2]. Враховано і зовнішнє електромагнітне навантаження, яке оточує підприємство (яким неможливо керувати). Встановлено, що загальний техногенний електромагнітний фон – це спільний внутрішній та зовнішній техногенний фон, а також природний електромагнітний фон Землі [3, 4], до якого звикла людина.
Опис
Ключові слова
кафедра фізики, екранування, екологічна безпека
Бібліографічний опис
Панова О. В. Техногенні електромагнітні поля та випромінювання як фактор негативної дії на працюючих / О. В. Панова, Я. І. Бірук // Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України : тези доповідей І Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 15 березня 2021 р. / редкол. : О.С. Волошкіна [та ін.]. – Київ : КНУБА, 2021. - С. 25 – 27 – Бібліогр. : 9 назв.