Електронна комерція : методичні рекомендації

Ескіз

Дата

2023

Автори

Дименко, Руслан Анатолійович
Марченко, Світлана Миколаївна
Алавердян, Людмила Миколаївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять вимоги та характеристику основних етапів виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Електронна комерція», вимоги до її змісту, перелік орієнтовних тем курсових робіт та зразки змісту. Наведено критерії оцінювання курсової роботи. Призначено для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля»! спеціалізації «Товарознавство та комерційна діяльність» денної та заочної форм навчання.

Опис

В авторській редакції.

Ключові слова

кафедра товарознавства та комерційної діяльності у будівництві, комерція електронна

Бібліографічний опис

Електронна комерція : методичні рекомендації до виконання курсових робіт для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» спеціалізації «Товарознавство та комерційна діяльність» денної та заочної форм навчання / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : Р. А. Дименко, С. М. Марченко, Л. М. Алавердян. – Київ : КНУБА, 2023. – 16 с. - Бібліогр. : с. 13-14.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced