Електронна комерція : методичні рекомендації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Дименко, Руслан Анатолійович
Марченко, Світлана Миколаївна
Алавердян, Людмила Миколаївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Містять вимоги та характеристику основних етапів виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Електронна комерція», вимоги до її змісту, перелік орієнтовних тем курсових робіт та зразки змісту. Наведено критерії оцінювання курсової роботи. Призначено для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля»! спеціалізації «Товарознавство та комерційна діяльність» денної та заочної форм навчання.
Опис
В авторській редакції.
Ключові слова
кафедра товарознавства та комерційної діяльності у будівництві, комерція електронна
Бібліографічний опис
Електронна комерція : методичні рекомендації до виконання курсових робіт для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» спеціалізації «Товарознавство та комерційна діяльність» денної та заочної форм навчання / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : Р. А. Дименко, С. М. Марченко, Л. М. Алавердян. – Київ : КНУБА, 2023. – 16 с. - Бібліогр. : с. 13-14.