Шляхи гармонізації архітектури фасадів за допомогою пропорційного методу

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розглянуто витоки феномену пропорціонування в архітектурному проектуванні і наукових дослідженнях відомих вчених. Проведено структурно-пропорційні паралелі між видами формотворення в архітектурі різних типів будівель і споруд. Розглянуто питання гармонійності в нюансному проектуванні нової архітектури по відношенню до існуючої забудови і закладено основи класифікації експериментальних і оптимальних пропорційних систем
Опис
Ключові слова
пропорції, гармонія, пропорційна система (ПС), архітектурне формотворення, пропорційна структура, пропорційний ряд, класифікація ПС, експериментальні ПС, оптимальні пропорційні системи (ОПС), пропорции, пропорциональная структура, пропорциональный ряд, пропорциональная система (ПС), классификация ПС, экспериментальные ПС, оптимальные пропорциональные системы ОПС, architectural composition, scientific principles of proportioning, methodology of harmonization of buildings, Кафедра основ архітектури і архітектурного проектування
Бібліографічний опис
Сьомка С. В. Шляхи гармонізації архітектури фасадів за допомогою пропорційного методу / С. В. Сьомка // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відповід. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 2. – С. 114-119. – Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання