Розрахунок берегового променевого водозабору при боковому фільтраційному потоці

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ІТГІП
Анотація
Наводиться методика розрахунку параметрів променевого водозабору (дренажу) прибоковому фільтраційному притоці води, розроблений на основі використання метода фільтраційних опорів стосовно складних гідрогеологічних умов. Подається приклад розрахункушестипроменевого водозабору.
Опис
Ключові слова
променевий водозабір (дренаж), метод фільтраційних опорів, дебіт (витрата), напір, водоносна товща (шар), радіус сферичного фільтра
Бібліографічний опис
Розрахунок берегового променевого водозабору при боковому фільтраційному потоці / С. В. Телима, Я. А. Тугай, Є. О. Олійник, Г. В. Майстренко // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / МОН України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; НАН України; Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук – Київ : ІТГІП. 2013. – Вип. 12 . – С. 70 - 82. – Бібліогр.: 6 назв.
Зібрання