Демократизація інформаційної культури у державному управлінні сучасної України

Ескіз

Дата

2016

Автори

Прудникова, Олена Вікторівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Процеси реформування державної служби, необхідність підготовки якісно нових управлінців на сучасному етапі розвитку України потребує змін стандартів інформаційної культурі у цій царині, зокрема її демократизації. Зі здобуттям незалежності Україна набула можливості для поступального утвердження демократичних стандартів інформаційної культури: відкритості, толерантності, діалогічності, активної участі громадян. Однак до середини 1990-х рр. в Україні самі поняття “зв’язки з громадськістю” і “комунікація” в діяльності органів державної влади майже не використовувалися, хоча “де- факто” як певна форма взаємодії вони вже існували.

Опис

Ключові слова

державне управління сучасної України, інформаційна культура, демократизація інформаційної культури

Бібліографічний опис

Прудникова О. В. Демократизація інформаційної культури у державному управлінні сучасної України / О. В. Прудникова // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 1 : Друга міжнародна наук. - практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 164 - 169. - Бібліогр. : 11 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset