Демократизація інформаційної культури у державному управлінні сучасної України

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Економічна думка
Анотація
Процеси реформування державної служби, необхідність підготовки якісно нових управлінців на сучасному етапі розвитку України потребує змін стандартів інформаційної культурі у цій царині, зокрема її демократизації. Зі здобуттям незалежності Україна набула можливості для поступального утвердження демократичних стандартів інформаційної культури: відкритості, толерантності, діалогічності, активної участі громадян. Однак до середини 1990-х рр. в Україні самі поняття “зв’язки з громадськістю” і “комунікація” в діяльності органів державної влади майже не використовувалися, хоча “де- факто” як певна форма взаємодії вони вже існували.
Опис
Ключові слова
державне управління сучасної України, інформаційна культура, демократизація інформаційної культури
Бібліографічний опис
Прудникова О. В. Демократизація інформаційної культури у державному управлінні сучасної України / О. В. Прудникова // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 1 : Друга міжнародна наук. - практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 164 - 169. - Бібліогр. : 11 назв.