Аналіз причин обвалення покрівель виробничих будівель

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Автори
Руднєва, Ірина Миколаївна
Прядко, Юрій
Прядко, Микола
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Збільшення частки промислового виробництва в економіці спричиняє за собою введення в дію нових, а також реконструкцію старих виробничих об'єктів. Однак, найчастіше, як нові, так і реконструйовані промислові будівлі останнім часом експлуатуються неправильно, з великою ймовірністю обвалення. У статті розглядаються актуальні питання про зниження небезпеки лавиноподібного обвалення покрівлі промислового будинку. Вказуються причини виникнення аварійних ситуацій і заходи по їх запобіганню. В даний час в Україні є споруди, зведені ще в 20 столітті, й, далі, до 2006 року (до виходу ДБН В.1.2-2: 2006 [2]), що мають неприпустимі конструктивні схеми, схеми снігових навантажень і коефіцієнтів, які не розглянуті в ДБН. Очевидно, що власники не бажають зносити ці будівлі, та проектувальник зобов'язаний усунути наявні невідповідності, виявлені при обстеженні, зокрема, запроектувати нові або підсилити існуючі елементи конструкцій відповідно до пунктів діючих норм України, якщо вони, звичайно, є. В наведеному в статті прикладі відзначено, що не всі випадки розглянуті в ДБН. Тому автори статті вважають за необхідне розглянути й інші схеми снігових авантажень і відповідних коефіцієнтів, які будуть визначені за допомогою кспериментальних досліджень, і прописані для існуючих будівель, що реконструюються, на законодавчому рівні.
Опис
Ключові слова
кафедра опору матеріалів, ДБН, снігові навантаження, обвалення покрівлі, реконструкція, підсилення конструкцій, коефіцієнт переходу снігового навантаження
Бібліографічний опис
Руднєва І. М. Аналіз причин обвалення покрівель виробничих будівель / І. М. Руднєва, Ю. Прядко, М. Прядко // Будівельні конструкції. Теорія і практика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. Д. Журавський. – Київ : КНУБА, 2020. – Вип. 6. – С. 85 – 93. – Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання