Параметри порівняння моделей розподілення обчислювальних навантажень

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Кудінов, Дмитро Юрійович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Сформульовано актуальність створення методу вибору оптимальної моделі розподілення обчислювальних навантажень для САПР в структурі проектної організації, запропоновано параметри порівняння моделей розподілення обчислювальних навантажень, а також розглянуто варіанти отримання значень цих параметрів, в тому числі розрахунку та вимірювання.
Опис
Ключові слова
параметри, порівняння, модель, розподілення, обчислювальні навантаження, метод вибору, оптимальна модель, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики
Бібліографічний опис
Кудінов Д. Ю. Параметри порівняння моделей розподілення обчислювальних навантажень / Д. Ю. Кудінов // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2014. – № 19. – С. 109-112. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання