Сучасні тенденції регіонального розвитку України

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Карт-Бланш
Анотація
Державна регіональна політика спрямована на посилення конкурентоспроможності економіки держави та регіонів, підвищення рівня добробуту населення і сприяння інтегрованості її простору. Вона реалізує певні політичні рішення через різноманітні національні й регіональні програми для досягнення оптимального ефекту від впровадження визначених заходів. Реалії життя свідчать, що економічний розвиток регіону за основними показниками прямо не пов’язаний з показниками, що характеризують його привабливість для життя людини. Так, високий економічний розвиток і урбанізація поєднується із значним рівнем злочинності. Крім того, сьогодні спостерігається напружена демографічна ситуація у більшості регіонів і високий рівень безробіття, що також позначається на негативних еміграційних трендах [6, с. 7-8].
Опис
Ключові слова
макроекономічні тенденції розвитку регіонів, сучасні тенденції регіонального розвитку України
Бібліографічний опис
Васильєва Н. В. Сучасні тенденції регіонального розвитку України / Н. В. Васильєва // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. - С. 383 - 387. - Бібліогр. : 6 назв.