Сучасні тенденції у проектуванні науково-дослідних лабораторій

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті розглянуто основні тенденції формування нових типів лабораторій в структурі науково-дослідних комплексів у відповідності до сучасних вимог.
Опис
Ключові слова
науково-дослідний комплекс, новий тип лабораторії, научно-исследовательский комплекс, лаборатория нового типа, science and research complex, new type of laboratory
Бібліографічний опис
Рижкова К. Г. Сучасні тенденції у проектуванні науково-дослідних лабораторій / К. Г. Рижкова, О. С. Савицька // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 8-9. - С. 470-473. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання