Інформаційно-аналітичне забезпечення системи управління економічною безпекою підприємств

Ескіз

Дата

2018

Автори

Бондар, Олена Анатоліϊвна
Коваленко, Валерія Валентинівна
Нагнибіда, Вікторія Вадимівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Управління забезпеченням економічної безпеки підприємства – це безперервний процес забезпечення на підприємстві, що знаходиться в певному зовнішньому середовищі, стабільності його функціонування, фінансової рівноваги і регулярного отримання прибутку, а також можливості виконання поставлених цілей і завдань, здатності його до подальшого розвитку і вдосконалення на різних стадіях життєвого циклу підприємства і в процесі зміни конкурентних ринкових стратегій

Опис

Ключові слова

кафедра менеджменту в будівництві, економічна безпека підприємства, інформаційно-аналітичне забезпечення системи управління, корпоративна інноваційна система (КІС)

Бібліографічний опис

Бондар О. А. Інформаційно-аналітичне забезпечення системи управління економічною безпекою підприємств / О. А. Бондар, В. В. Коваленко, В. В. Нагнибіда // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2018. – Друга наук. практ. конф., Київ, 6 грудня 2018 р. - С. 227 - 229.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset