Інформаційно-аналітичне забезпечення системи управління економічною безпекою підприємств

Анотація
Управління забезпеченням економічної безпеки підприємства – це безперервний процес забезпечення на підприємстві, що знаходиться в певному зовнішньому середовищі, стабільності його функціонування, фінансової рівноваги і регулярного отримання прибутку, а також можливості виконання поставлених цілей і завдань, здатності його до подальшого розвитку і вдосконалення на різних стадіях життєвого циклу підприємства і в процесі зміни конкурентних ринкових стратегій
Опис
Ключові слова
кафедра менеджменту в будівництві, економічна безпека підприємства, інформаційно-аналітичне забезпечення системи управління, корпоративна інноваційна система (КІС)
Бібліографічний опис
Бондар О. А. Інформаційно-аналітичне забезпечення системи управління економічною безпекою підприємств / О. А. Бондар, В. В. Коваленко, В. В. Нагнибіда // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2018. – Друга наук. практ. конф., Київ, 6 грудня 2018 р. - С. 227 - 229.