Роль експериментальних задач з фізики у формуванні практичних умінь і навичок майбутніх фахівців будівельних спеціальностей

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. В. Д. Сиротюка. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова – 2017. – Вип. 57. – С. 39 – 48.
Анотація
Опис
Ключові слова
фахівці будівельних спеціальностей, розв'язування задач з фізики, експериментальна задача, практичні вміння і навички
Бібліографічний опис
Григорчук О. М. Роль експериментальних задач з фізики у формуванні практичних умінь і навичок майбутніх фахівців будівельних спеціальностей / О. М. Григорчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць / за наук. ред. В. Д. Сиротюка. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П.Драгоманова – 2017. – Вип. 59. – С. 35 – 40. Бібліогр.: 10 назв.