Створення сучасної сценографії та інтер’єру при курсовому архітектурному проектуванні

Ескіз

Дата

2017

Автори

Слєпцов, О. С.
Меженна, Н. Ю.
Ушаков, Г. Н.
Ященко, О. Ф.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті досліджуються методичні особливості навчання студентів 2 курсу архітектурного факультету проектуванню інтер'єру, створюючи сценічний простір реальної вистави, з участю у спорудженні декорацій. Такий варіант завдання на проектування на прикладі сценографії дозволяє залучити студентів до повного циклу подій: вивчення п'єси, спілкування з режисером та акторами, розробка дизайн-проекту, участь у створенні реального середовища та присутність на виставі – результаті синтезу мистецтв у просторі.

Опис

Ключові слова

архітектурне проектування, архітектурне навчання, дизайн середовища, дизайн інтер'єру, сценографія, інтер'єр театрального залу, архитектурное проектирование, архитектурное обучение, дизайн среды, дизайн интерьера, сценография, интерьер театрального зала, architectural design, architectural studying, environmental design, interior design, scenography, interior of theater auditorium, Кафедра основ архітектури і архітектурного проектування

Бібліографічний опис

Створення сучасної сценографії та інтер’єру при курсовому архітектурному проектуванні / О. С. Слєпцов, Н. Ю. Меженна, Г. Н. Ушаков, О. Ф. Ященко // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 13. – С. 18-25. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced